Menno van der Meer

Mand

Privacy

Privacyverklaring

Inleiding

Privacy is belangrijk. Daarom heb ik mijn website zo ingericht dat er zo weinig mogelijk informatie van mijn bezoekers wordt opgeslagen. De enige gegevens die ik opsla, zijn gericht op een soepele en eenvoudige dienstverlening voor mijn klanten. Uiteraard gebeurt dat in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring staat precies uitgelegd hoe ik omga met cookies en met de privacy van de bezoekers van deze site.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als ze door de klant zelf, bewust, aan mij zijn verstrekt. Klanten vullen deze gegevens in op mijn website. Het gaat om de volgende gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en/of bank- en betalingsgegevens.

Doel van de verzameling van persoonsgegevens

Het verwerken van sommige persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om overeenkomsten na te kunnen komen, zoals het verwerken van opdrachten of bestellingen. Zonder deze persoonsgegevens ben ik namelijk niet in staat om contact op te nemen met klanten en/of goederen te leveren.

Het verzamelen van sommige persoonsgegevens is dus nodig voor de volgende zaken: het identificeren van een klant, het contact opnemen met een klant, het afhandelen van een bestelling, het afhandelen van een betaling, het leveren van een dienst of product en ten slotte om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het doen van belastingaangifte.

Hoe lang gegevens bewaard blijven

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld te realiseren. Wettelijke verplichtingen die een langere bewaartermijn voorschrijven, zijn een uitzondering op deze regel. Gegevens die nodig zijn om aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving te voldoen, worden na het betalen van de factuur nog zeven jaar bewaard.

Cookies

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Die zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Een functionele cookie onthoudt bijvoorbeeld welke producten je in je winkelmandje hebt geplaatst of welke taalinstellingen je voor de website hebt opgeslagen.

Ik gebruik geen Google Analytics en geen analytische cookies. Ik houd me dus niet bezig met het tracken van je surfgedrag en zal je geen gepersonaliseerde advertenties voorschotelen. Ik heb geen cookiemelding, omdat zo’n melding alleen vereist is bij het gebruik van niet-functionele cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen

Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Alleen als het nodig is om aan een wettelijke plicht te voldoen, zal ik gegevens afgeven.

Je rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of te minimaliseren tot de gegevens die noodzakelijk zijn. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van gegevens. Wanneer je gebruikt wil maken van je de rechten of een vraag hebt, neem dan contact op via info@mennovandermeer.nl.

De beveiliging van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mennovandermeer.nl.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bedrijfsgegevens

Menno R. van der Meer Media
Sinnebuorren 19
8491EB Akkrum

06 12 85 35 29
www.mennovandermeer.nl
info@mennovandermeer.nl         
Kamer van Koophandel: 68773803

Contact

Bedrijf

KvK: 68773803
BTW: NL002327620B98

Sociaal